Гайнетдинова Гөлнара Рашат кызы

Гомуми тел белеме бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре

Филология фәннәре кандидаты

Туган елы 27.09.1978

1995–2000 - Татар дәүләт гуманитар-педагогика университетында уку еллары

2000–2003 – Казан дәүләт университеты аспирантурасында уку еллары

2005 елда “Җамал әд-Дин әт-Төркинең XIV гасырда иҗат иткән “Китабу болгат әл-моштак фи лөгат әт-төрк вә-л-кыфчак” язма истәлегенә тарихи-лингвистик анализ” темасына кандидатлык диссертациясе якланды

Фәндә алып бара торган төп юнәлешләре – иске татар әдәби теле

Фәнни хезмәтләре исемлеге

40 тан артык фәнни мәкалә, монография, 5 уку-укыту һәм методик әсбапл авторы

Элемтәгә керү өчен мәгълүмат: Казан, Карл Маркс ур., 12. Электрон почта: gayn_gulya@mail.ru

Центр перспективных экономических исследований Академии Наук РТ 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан Виртуальный музей-библиотека Академии Наук Республики Татарстан Татарстанский ЦНТИ