Учебники

Учебники

1 класс

Әлифба

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). Әлифба. 1 нче  сыйныф: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов;  [рәссамы Л.С. Золондинова]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 128 б.: рәс. б-н.

Татарский язык  = Татар теле

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 1 кл. - Казань, 2019. - 152с.: рәс.
Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 1 кл. - Казань, 2020. - 152с.: рәс.

Туган тел (татар теле). 1 сыйныф. Методик әсбап : башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов. - Казан, 2020. - 79 б.

Шәкүрова, М. М. Туган тел (татар теле). Эш дәфтәре. 1 сыйныф : башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы Андрей Шляпкин]. — Казан : Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2019. - 71 б. : рәс. б-н.

Литературное чтение = Әдәби уку

Әдәби уку. 1 сыйныф : башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 176 б. : рәс. б-н.


2 класс

Татарский язык  = Татар теле

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 2 кл.: 1 кис. - Казань, 2020. - 126с.: рәс.

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 2 кл.: 2 кис. - Казань, 2020. - 112с.: рәс.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 2 сыйныф. Методик әсбап: башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән) эшләүче укытучылар өчен / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов. — Казан, 2020. — 38 б.

Литературное чтение = Әдәби уку

Әдәби уку. 2 нче сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 124 б. : рәс. б-н.

Әдәби уку. 2 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 184 б. : рәс. б-н.

3 класс

Татарский язык  = Татар теле

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 3 кл.: 1 кис. - Казань, 2020. - 104с.: рәс.

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 3 кл.: 2 кис. - Казань, 2020. - 112с.: рәс.

Шәкүрова, М. М. Туган тел (татар теле). 3 сыйныф. Методик әсбап: башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән) эшләүче укытучылар өчен / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов. - Казан, 2020. - 32 б.

Литературное чтение = Әдәби уку
 
Әдәби уку. 3 сыйныф.Ике кисәктә. Беренче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Г.Н. Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 128 б. : рәс. б-н.

Мөхәрләмова Г. Н. Әдәби уку. 3 сыйныф. Ике кис. 1 нче кис.: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүчеукучылар өчен) / Г. Н. Мөхәрләмова, Д. М. Абдуллина; рәс. Д. Нәүрузова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 100б.: рәс. б-н.

Әдәби уку. 3 сыйныф.Ике кисәктә. Икенче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Г.Н. Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 144 б. : рәс. б-н.

Мөхәрләмова Г. Н. Әдәби уку. 3 сыйныф. Ике кис. 2 нче кис.: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүчеукучылар өчен) / Г. Н. Мөхәрләмова, Д. М. Абдуллина; рәс. Д. Нәүрузова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 112б.: рәс. б-н.


4 класс

Татарский язык  = Татар теле

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 4 кл.: 1 кис. - Казань, 2020. - 88с.: рәс.

Шәкурова М. М., Гыйниятуллина Л. М., Хисамов О. Р. Туган  тел (татар теле): 4 кл.: 2 кис. - Казань, 2020. - 96с.: рәс.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 4 сыйныф. Методик әсбап: башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән) эшләүче укытучылар өчен / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов. - Казан, 2020. - 36 б.

Литературное чтение = Әдәби уку

Әдәби уку. 4 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Г.Н. Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 100 б. : рәс. б-н.

МөхәрләмоваГ. Н. Әдәби уку. 4 сыйныф. Ике кис. 1 нче кис.: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүчеукучылар өчен) / Г. Н. Мөхәрләмова, Д. М. Абдуллина; рәс. Д. Нәүрузова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 76 б.: рәс. б-н.

Әдәби уку. 4 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / Г.Н. Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. – Казан, 2021. – 144 б. : рәс. б-н.

Мөхәрләмова Г. Н. Әдәби уку. 4 сыйныф. Ике кис. 2 нче кис.: башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүчеукучылар өчен) / Г. Н. Мөхәрләмова, Д. М. Абдуллина; рәс. Д. Нәүрузова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 116 б.: рәс. б-н.


5 класс

Татарский язык = Татар теле

Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк : төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. — 172 б. : рәс. б-н.
Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк : төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы Диләрә Нәүрузова]. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. — 164 б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Методик әсбап : төп гомуми белем бирү оешмаларында (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән) эшләүче укытучылар өчен. / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. — 52 б.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов;  [рәссамы Д. Нәүрузова]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 172б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 5 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов;  [рәссамы Д. Нәүрузова]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 164б.: рәс. б-н.

6 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 172б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 6 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 192б.: рәс. б-н.

7 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 7 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 120б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 7 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 176б.: рәс. б-н.

8 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 8 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 144б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 8 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 144б.: рәс. б-н.

9 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 9 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 116б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 9 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2022. – 148б.: рәс. б-н.

10 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 10 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 80 б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 10 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов; [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 80 б.: рәс. б-н.

11 класс

Татарский язык = Татар теле

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 11 сыйныф. Ике кисәктә. Беренче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов;  [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 92 б.: рәс. б-н.

Шәкүрова М. М. Туган тел (татар теле). 11 сыйныф. Ике кисәктә. Икенче кисәк: төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен / М. М. Шәкурова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов;  [рәссамы А. Шляпкин]. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. – 72 б.: рәс. б-н.

Программы

Шакурова М. М., Гиниятуллина Л. М. Примерная образовательная программа учебного предмета «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» для 1-4 классов начального общего образования. - Казань, 2020. - 60с. 

Шакурова М. М., Гиниятуллина Л. М. Примерная образовательная программа учебного предмета «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» для 1-4 классов начального общего образования с обучением на родном (татарском) языке. - Казань, 2020. - 62с.

Шакурова М. М., Гиниятуллина Л. М. Примерная образовательная программа учебного предмета «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» для 5-9 классов основного общего образования. - Казань, 2020. - 66с.

Шакурова М. М., Гиниятуллина Л. М. Примерная образовательная программа учебного предмета «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» для 5-9 классов основного общего образования с обучением на родном (татарском) языке. - Казань, 2020. -74с.

Шакурова М. М., Гиниятуллина Л. М. Примерная образовательная программа учебного предмета «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» для 10-11 классов среднего общего образования. - Казань, 2020. - 54с.

Методические рекомендации

Шәкүрова М.М. Авыз күрке – тел. Методик әсбап: Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өчен / М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина. – Казан, 2021. – 40 б.

Шәкүрова М.М. Телнең күрке – сүз. Методик әсбап: Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өчен / М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина. – Казан, 2021. – 60 б.

Шәкүрова М.М. Әүвәл сөйлә, аннан уйна. Методик әсбапка кушымта: Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өчен: (5–7 яшьлек балаларны туган телдә сөйләшергә өйрәтү өчен) / М.М. Шәкүрова, Л.М. Гыйниятуллина. – Казан, 2022. – 44 б.

Абдуллина Д.М. Әдәби уку. 1 нче сыйныф. Методик әсбап : Башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән эшләүче укытучылар өчен / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. — 64 б.

Абдуллина Д.М. Әдәби уку. 2 нче сыйныф. Методик әсбап : Башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән эшләүче укытучылар өчен / Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. — 106 б.

Мөхәрләмова Г.Н. Әдәби уку. 3 нче сыйныф. Методик әсбап : Башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән эшләүче укытучылар өчен / Г.Н.Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. — 86 б.

Мөхәрләмова Г.Н. Әдәби уку. 4 нче сыйныф. Методик әсбап : Башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән эшләүче укытучылар өчен / Г.Н.Мөхәрләмова, Д.М. Абдуллина. — Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. — 86 б.

Учебные пособия

Әдәби уку. Хитмәтле сүз: башлангыч гомуми белем оешмаларының 3-4 нче сыйныфлары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / төз.-авт.: Д.М. Абдуллина, Г.Н. Мөхәрләмова; рәс. Д. Нәүрузова. – Казан: Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе нәшрияты, 2023. — 48 б.: рәс. б-н.

Видеоуроки

1 - 4 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәби уку

5 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият 

6 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият

7 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият

8 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият

9 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият

10 класс

Туган тел (Татар теле)

Әдәбият

11 класс


Әдәбият