Бүлекләр

Гуманитар фәннәр бүлеге

Иҗтимагый-икътисади һәм хокук фәннәре бүлеге

Медицина һәм биология фәннәре бүлеге

Авыл хуҗалыгы фәннәре бүлеге 

Математика, механика һәм машина белеме бүлеге

Физика, энергетика һәм Җир турындагы фәннәр бүлеге

Химия һәм химик технологияләр бүлеге