Харрасова Р.Ф. Әдәби тәнкыйть нигезләре / Р.Ф. Харрасова. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – 312 б.

Китап әдәби тәнкыйть өлкәсендәге фәнни эзләнүләр теориясе, методологиясе, әдәби тәнкыйтьнең гомуми һәм универсаль закончалыклары, жанр формалары белән таныштыра. Ул югары уку йортларында, гыйльми тикшеренү институтларында «Әдәби тәнкыйть» фәнен үзләштерүче студентлар һәм аспирантлар өчен уку әсбабы сыйфатында хәзерләнде. Хезмәт шулай ук журналистлар, мөхәррирләр, мәктәп укытучылары, язучылар өчен дә файдалы булыр.

Год науки и технологий Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан Культурное наследие Татарстана Центр перспективных экономических исследований Академии Наук РТ 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан Виртуальный музей-библиотека Академии Наук Республики Татарстан Татарстанский ЦНТИ