УЛЬЯНОВСК ТӨБӘК БҮЛЕГЕ


Бүлекчә составында эшлиләр:

 Мөхбир-әгъзалар
       Каталымов Леонид Лазаревич,
       Кац Иосиф Яковлевич,
       Фефилов Александр Иванович


ТР ФА Ульяновск төбәк бүлеге (УТБ) ТР ФАнең Ульяновск өлкәсе территориясендә урнашкан бүлеге булып санала. Ул Татарстан Республикасы белән Ульяновск өлкәсе арасында фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешү нигезендә оештырылып, ТР ФАнең шушы төбәк бүлегеннән сайланган хакыйкый әгъзаларын, мөхбир-әгъзаларын, шулай ук Ульяновск өлкәсендә ТР ФА УТБнең фәнни программалары буенча эш алып бара торган югары уку йортлары, фәнни-тикшеренү институтлары докторларын, фән кандидатларын берләштерә.

Бүлек составында фәнни үзәкләр, институтлар, секторлар, башка фәнни һәм фәнни-ярдәмче оешмалар эшли.

Бүлекчә составындагы фәнни оешмаларның эше ТР ФА УТБнең тәкъдиме белән ТР ФА Президиумында каралган һәм төбәк хөкүмәте белән килешенгән нигездә оештырыла һәм алып барыла.

Бүлекнең төп бурычы – Ульяновск өлкәсе һәм Татарстан Республикасының уртак социаль-икътисади үсеш проблемаларын һәм төбәктә яшәүче татар, башка милләт вәкилләренең милли-мәдәни мәсьәләләрен хәл итү өчен Ульяновск өлкәсендә фән үсешен координацияләү.

ТР ФА УТБ һәм аның оешмалары УТБ тарафыннан эшләнгән һәм ТР ФА Президиумы раслаган план нигезендә эшли, үзенең эшчәнлеге турында ТР ФА Президиумына һәм Ульяновск өлкәсе хөкүмәтенә ел саен хисап бирә.

УТБ оешмаларының эшчәнлеге ТР ФАнең профиль буенча туры килә торган бүлекләре тарафыннан координацияләнә.

ТР ФА УТБнең югары органы булып Төбәк бүлегенең Гомуми җыелышы санала. Ул ТР ФА бу төбәк бүлегеннән сайланган хакыйкый әгъзалары һәм мөхбир- әгъзалардан, шулай ук бүлекнең тавыш бирү хокукына ия булган сектор мөдирләре һәм фәнни советларның рәисләреннән тора.

Гомуми җыелыш сессияләре арасындагы вакытта ТР ФА УТБ бүлегенең идарә органы булып, ТР ФА Ульяновск төбәк бүлегенең Президиумы санала. Президиум составына УТБ рәисе, аның урынбасарлары, гыйльми секретарь һәм Президуим әгъзалары керә.

УТБ рәисе бүлекнең Гомуми җыелышы тарафыннан ТР ФАнең хакыйкый әгъзалары мөхбир-әгъзалары арасыннан сайлап куела.

Рәис урынбасары, гыйльми секретарь, рәис тәкъдиме белән, Гомуми җыелыш тарафыннан төбәк бүлегенең үз әгъзалары арасыннан сайлана. Президиум составы шулай ук Гомуми җыелыш тарафыннан бүлекнең үз әгъзалары арасыннан сайлап куела.

ТР ФАнең Ульяновск төбәк бүлеге президумының барлык составы биш елга бер тапкыр яшерен тавыш бирү юлы белән бер үк вакытта сайлана.

Бүлекнең Президиум составын ТР ФАнең Президиумы раслый.

ТР ФА УТБ Президиумы һәм Гомуми җыелышның функцияләре, вәкаләтләре ТР ФА Ульяновск төбәк бүлеге Уставы нигезендә билгеләнә. Устав ТР ФАнең Гомуми җыелышында раслана.


Центр перспективных экономических исследований Академии Наук РТ 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан Виртуальный музей-библиотека Академии Наук Республики Татарстан Татарстанский ЦНТИ